sitemap Plaagdieren (13 of 87)
Plaagdieren (13 of 87)10 Steenmarter

Steenmarter (Martes foina Erxleben )
Kan op afstand verward worden met een kat. Meestal grijsbruin met een witte
bef. Leeft solitair. Kan een territorium tot 15 km hebben, hierin vaak meerdere
schuilplaatsen. Kan uitstekend klimmen en springen. Vleeseter knaagdieren,
konijnen, pluimvee, duiven, eieren, insecten, kikkers en regenwormen, in het
najaar ook plantaardig voedsel met name vruchten.
Schade: Richt vernielingen aan door knagen aan kabels (ook auto’s),
rietdaken, isolatie, e.d. Stankoverlast door uitwerpselen en resten van
kadavers (hierdoor vliegen en maden overlast). Geluidsoverlast door
spelen in de ochtenduren en tijdens de paartijd. De steenmarter is
beschermd. Wordt bestreden door goede wering en eventueel wegvangen
met toestemming van de overheid.