sitemap Plaagdieren (10 of 87)
Plaagdieren (10 of 87)08 Beverrat

Beverrat (Myocastor coypus )
Oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika, ontsnapt bij pelsfokkers, kan zich
ondanks winters goed handhaven. Het is de grootste rattensoort in Nederland.
Wordt ongeveer een meter lang en kan wel 10 kilo wegen. Door zijn stompe
kop en omvang wordt hij wel eens verward met de bever. Eet waterplanten en
landbouwgewassen. Kan uitstekend zwemmen en graven.
Schade: Door het uitgebreide gangenstelsel, soms wel 15 meter van de oever,
worden verzakkingen veroorzaakt in oevers en dijken. Dit levert gevaar op voor
landbouwwerktuigen (wegzakken, kantelen) en de waterhuishouding.