sitemap Plaagdieren (8 of 87)
Plaagdieren (8 of 87)07a Muskusrat

Muskusrat (Ondatra zibethica L. )
Brede stompe kop, plompe bouw oren bijna niet zichtbaar. Staart vrij lang maar
korter dan het lichaam en zijdelings afgeplat. Uitstekende zwemmer en duiker.
Graaft holen- en gangensystemen in oevers en dijken. Eet voornamelijk
waterplanten, knollen, wortels en graan.
Schade: Door het uitgebreide gangenstelsel, soms wel 15 meter van de oever,
worden verzakkingen veroorzaakt in oevers en dijken. Dit levert gevaar op voor
landbouwwerktuigen (wegzakken, kantelen) en de waterhuishouding.