sitemap Plaagdieren (5 of 87)
Plaagdieren (5 of 87)05a Bruine rat

Bruine rat (Rattus norvegicus B. )
Stevig gebouwd vrij stompe snuit. Staart korter dan lichaam. Lengte tot 30 cm
gewicht tot 500 gram. Uitstekende graver en zwemmer. Meestal s nachts actief.
Houdt zich op bij vuilstortplaatsen, riolen, slootkanten, komt ook in
gebouwen op zoek naar voedsel. Alleseter.
Schade: Kan enorme knaagschade veroorzaken. Bevuiling met urine en
uitwerpselen. Verspreiding van ziekten, ziekte van Weil, voedselvergiftiging en
paratyphus. Kan ook veeziekten verspreiden, varkenspest pseudo-vogelpest,
trichinosis e.d.