sitemap Plaagdieren (2 of 87)
Plaagdieren (2 of 87)02 Veldmuis

Veldmuis (Microtus arvalis Pallas )
Plompe bouw, stompe snuit, staart korter dan lichaam. Kan uitstekend graven.
Voeding: graan, bollen, aardappelen, kool, wortels en boombast.
Schade: Kan aanzienlijke schade aanrichten aan jonge bomen in boomgaarden.
Schade aan weilanden en bouwgrond. Kan de zgn. modderkoorts veroorzaken,
verwant aan de ziekte van Weil, door het zwemmen in besmet buitenwater.