Informatie en voorlichting


Algemene informatie
Bestrijding van plaagdieren is specialistenwerk. Daarom dienen ook alle bestrijders in Nederland een vakdiploma te bezitten en regelmatig bijscholingscursussen te volgen. Deze diploma's worden uitgegeven door het CPMV, KAD en EVM..

Plaagdierbestrijding: een zaak van bekwaamheid
Tot deze conclusie komt het ministerie van Infrastructuur en Milieu na een recent onderzoek in samenwerking met de VWA. De bestrijding van plaagdieren wordt in veel gevallen verkeerd uitgevoerd, dit bleek bij zeker de helft van de onderzochte bedrijven (52%).
Vaak bleek dat geen vakbekwame aanpak werd toegepast, om overlast van bijvoorbeeld muizen of insecten te voorkomen of te bestrijden. Dit kan risico's voor de volksgezondheid opleveren.
Tevens kan onoordeelkundig gebruik van gif een risico opleveren voor kinderen en huisdieren. Het kan resistentie van plaagdieren tot gevolg hebben, evenals onnodige belasting voor het milieu.

De werkwijze en kennis van Bestprevco is een waardevolle aanvulling op de kwaliteitseisen die in uw bedrijf al gelden. Een eerste onderzoek en het daar bij horend advies is altijd gratis.
Veel bedrijven dienen tegenwoordig een ongediertebestrijdingplan in huis te hebben. Bestprevco kan dit voor u verzorgen. U heeft dan een logboek met hierin:
Bedrijven dienen vandaag de dag aan allerlei wetten en regelgeving te voldoen, Nederlandse, Europese en vaak ook internationale, als men zaken doet met b.v. Australië of de VS of als het bedrijf zelf deel uitmaakt van een internationaal bedrijf.

Enkele voorbeelden van regelgeving:
 • HACCP
 • KKM
 • VCA
 • CERTEX
 • BRC
 • GMP
 • IKB
 • AIB
 • FDA
 • IFS
 • Eurep-Gap
 • ISO 9001
 • HACCP Hazard Analysis Critical Control Points
 • Keten Kwaliteit Melk (zuivelsector)
 • Veiligheidschecklist aannemers
 • Certificaat Textielbeheer (kwaliteitsprogramma binnen de textielbranche)
 • British Retail Consortium (uitgebreider als HACCP)
 • Good Manufacturing/Managing Practice
 • Integrale Ketenbeheersing (vlees en eieren sector)
 • American Institute of Baking
 • Food and Drug Administration
 • International Food Standard
 • Europese retail richtlijnen voor agrarische producten (voedselveiligheid)
 • Specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem.