Wie is Bestprevco?


Bedrijfsprofiel
Bestprevco heeft sinds 1997 ervaring in zowel binnen als buitenland en is EVM/CPMV opgeleid en gediplomeerd. We zijn gespecialiseerd in het bestrijden van alle voorkomende plaagdieren, advisering op het gebied van HACCP/BRC en advisering op het gebied van legionellapreventie.
Tevens hebben wij opleidingen gevolgd en ervaring opgedaan in het vangen van meer exotische dieren (b.v. ontsnapte slangen). Een goede inventarisatie en determinatie is zeer belangrijk. Want soms kan, wat men beschouwd als een plaagdier, een beschermde diersoort zijn, of is bestrijding niet nodig. Wij determineren zelf, hetgeen voor u kostenbesparend werkt.

Onze ervaring en het consequent streven naar innovatie zijn de grondslagen voor een deskundig en weloverwogen advies en een efficiënte bestrijding.

Werkwijze
Wij werken uitsluitend met bestrijdingsmiddelen en technieken die wettelijk zijn toegelaten (Rijksoverheid en CTGB).
Het aanpakken van een plaagdierprobleem is niet alleen het uitzetten van gif zoals nog regelmatig gebeurd. Dit is niet altijd nodig. Er dient eerst een zorgvuldige inventarisatie van het probleem te worden gemaakt. Hiervan krijgt u als klant een inspectieverslag met de omvang van het probleem en aanbevelingen om het probleem op te lossen, dit is kostenloos. Indien er een daadwerkelijke bestrijding moet worden uitgevoerd, krijgt u hiervan een prijsopgave.

Door regelmatige scholing, wordt de kennis op peil gehouden zodat ook het milieu b.v. zo min mogelijk belast wordt.

Bestprevco werkt voor de overheid, bedrijven, scholen en particulieren.